سبز قامتدوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸

دانلود رایگان شرح بی نظیر و عالی اصول فقه مظفر از استاد علی محمدی

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

شرح اصول فقه-علی محمدی

شرح اصول فقه علی محمدی

موضوع: شرح اصول فقه-علی محمدی

نویسنده: علی محمدی

سال نشر: ۱۳۹۴

توضیحات کتاب

کتاب اصول فقه در چهار مقصد خلاصه میشود.

مقصد اول در مورد مباحث الفاظ می باشد که هدف از آن بحث ، شناسایی صغریات و مصادیق اصاله الظهور می باشد و گفتیم که بحث از خود کبرای کلی اصاله الظهور ، آیا حجت دارد یا نه ، و در جز سوم مباحث حجت می باشد که در این بخش در مورد ادله احکام شرعی بحث می شود که چه اموری می توان صلاحیت اینکه دلیل برای حکم شرعی را دارد یا نه بحث می شود که بوسیله آنها به واقع برسیم در مقصد چهارم این کتاب درمورد مباحث اصول علمیه بحث می کند که اصول علمیه عبارت اند از سلسله دستورالعمل های عقلی و شرعی که در هنگامه جهل و حیرت در احکام واقعی ، از سوی شارع و عقل ، تشریع و اعتبار می گردند.

عرض از این قواعد و وظایف ظاهری بیرون کشیدن مکلف از حیرت و سرگرداانی در مقام عمل است و موقعی که مکلف به تمام معنا از رسیدن به حکم وافعی مأیوس میگردد ، از این مطالب بهره میگیرند.

تعریف اصول فقه

اصولفقه؛ دانستن مجموعهای از قواعد و ابزارها است، که این قواعد و ابزارها، فقیه و مجتهد را در راه

استنباط کردن احکام شرعى کمک میکنند.

 

موضوع علم اصول فقه

علم اصولفقه، از جمله علومی است که موضوع خاصی نداشته و هرچه که بتوانیم از آن در راه استنباط

کردن حکم شرعى استفاده کنیم، موضوع علم اصول فقه میباشد.

فایده علم اصول فقه

برای بیان فایده علم اصول فقه سه مطلب را مقدمتاً ذکر میکنیم:

۱ .افعالی از انسان سر میزند که بعضی از این افعال اختیاری است؛ مثل نوشتن، خواندن و …

۲ .تمام افعال اختیاری انسان دارای حکمی است؛ مثلاً برخی افعال واجب، برخی حرام، برخی مکروه، برخی

مستحب و برخی مباحاند.

۳ .حکم شرعی برخی از افعال انسانها معلوم است و نیازی به استنباط ندارد؛ ولی بسیاری از افعال انسانها

حکم معلوم و مشخصی ندارند.

 

به این پست امتیاز دهید.
Likes23Dislikes12
نظرات و ارسال نظر