سبز قامتسه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

دانلود رایگان مقاله کارآفرینی برای زباندانان عربی در حوزة گردشگری

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

کارآفرینی برای زباندانان عربی در حوزه گردشگری

مقاله کارآفرینی برای عربی دانان

موضوع مقاله: کارآفرینی برای عربی دانان

نویسنده: رقیه رستم پور ، مهناز اعتضادی فر
زبان: فارسی

توضیحات

 

مطالعه یک مقاله رشته عربی در موضوعات مختلف ، بویژه موضوع های کاربردی و موثر در آینده شغلی عربی در هر هفته ، می تواند در آینده این رشته و دانشجویان و علاقمندان آن،مفید فائده باشد.

مقاله فوق ، مطالب جالبی در خصوص نقاط ضعف تدریس عربی دانشگاه ها ، کاربردی کردن عربی ، درآمد زایی با عربی در زمینه های مختلف بویژه گردشگری مطرح کرده است .

توصیه می شود حداقل یکبار مطالعه دقیق آن صورت گیرد . چه بسا جرقه ایده هایی را در ذهن شما بوجود آورد که بتوانید حتی خودتان شغل و درآمد ایجاد کنید.

چکیده مقاله:

ایران جزء ده کشور برتر جهان از نظر جاذبههای گردشگری تاریخی، طبیعی، فرهنگی، و دینی است. طی سالیان اخیر این جاذبهها توجه گردشگران جهان را بهویژه از جهان عرب و شیعیان به خود جلب کردهاست.

واقعیت آن است که ظرفیتهای جذب گردشگر از کشورهای عربی به ایران بسیار بیشتر از میزان موجود است.

میان این ظرفیت و جمعیتِ جویای کار دانشآموختگان زبان و ادبیات عربی که میتوانند در تحقق این ظرفیتها نقشآفرین باشند، حلقه مفقودهای بنام مهارتهای کارآفرینی قرار دارد.

این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخ دادن به این پرسش است که زمینهها، بایستهها و راهکارهای کارآفرینی زباندانان و دانشآموختگان زبان عربی در عرصه توریسم در کشور چیست؟ یافتههای این مقاله نشان میدهد که ظرفیتها و مزیتهای نسبی ایران برای گردشگران عرب بهخصوص شیعیان بسیار باالست.

بازنگری در برخی دروس رشته زبان و ادبیات عربی، تشکیل شرکتهای گردشگری با محوریت بهکارگیری دانشآموختگان زبان عربی، افزایش حمایتهای دولتی از دانشآموختگان بهخصوص با برگزاری دورههای مهارتافزایی و راهنمایی توریست، و تشکیل حلقههای همکاری میان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت امور خارجه، بخش فرهنگی سفارتخانههای عربی و انجمن زبان و ادبیات عربی، میتواند به افزایش کارآفرینی دانشآموختگان زبان و ادبیات عربی در عرصه گردشگری کمک کند.

ما را در کانال تلگرامی دنبال کنید.

به این پست امتیاز دهید.
Likes5Dislikes0
دانلود باکس
مشاهده با QR کد
نظرات و ارسال نظر