سبز قامتدوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸

منبر بسیار عالی در مورد ولادت حضرت علی و روز جوان-بصورت pdf

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

منبر حضرت علی اصغر

منبر روز جوان

موضوع: منبر

عنوان جوان موفق

مناسبت: ولادت حضرت علی اصغر

بخشی از منبر

همه انسانها وقتی صبح از خواب بر می خیزند یک هدف مشترک را دنبال
می کنند و آن اینکه در زندگیشان موفق شوند، شاید این موفقیت برای یک
نفر این باشد که بتواند فقط غذای آن روزش را تهیه کند و شاید موفقیت
کسی دیگر این باشد که بتواند در تجارت جهانی از همه رقبای خود پیشی
بگیرد ، شاید یک نفر موفقیتش در نجات خودش از چنگال مرگ باشد و
یک نفر موفقیتش در نجات میلیونها انسان باشد. اما باید گفت :

انسان ها با هر نژاد و رنگ و زبان و مذهب و ثروتی به موفقیت واقعی
نمی رسند مگر اینکه این سه مورد را رعایت کنند:

۱ -وقت و عمرشان را ارزان و به هر عنوانی به بهای اندکی نفروشند

۲ -خودشان را برای مبارزه با سختی ها و مشکالت آماده کنند
۳ -پی به عظمت و ارزش خودشان ببرند

هر کس در هر سنی به این سه مورد دقت نمود ، انسان موفقی است و به
او می توان صفت فرد موفق را داد اما بهترین زمان برای دستیابی به موفقیت
دوران طالیی جوانی است ، آن دورانی که انسان برای رسیدن به موفقیت
و بالا رفتن از پله های ترقی خیلی جای کار دارد به همین خاطر پیامبر
اکرم در یک تمثیل بسیار زیبا درباره جوان می فرمایند :
۳ آنها معدن هستند مثل معدن طال و نقره .

به این پست امتیاز دهید.
Likes3Dislikes0
دانلود باکس
مشاهده با QR کد
نظرات و ارسال نظر