سبز قامتیکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

نکات کلیدی(تفسیری) بسیار عالی از جزء 30 قرآن کریم و سایر جزء ها

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

نکات کلیدی جزء سی ام قرآن کریم

نکات تفسیری جز 30 قرآن کریم

موضوع: نکات کلیدی قرآن کریم

مناسبت: ماه رمضان ، جلسات قرآنی

زبان: فارسی

متن نکات کلیدی

 

 

 1.  شکل مختلف انسان ها(باطن) در معاد (۱۸) نباء
 2.  جهنم در کمین ستمگر (۲۲ و ۲۱) نباء
 3.  همه اعمال مکتوب می‌شود (۲۹) نباء
 4.  ای کاش خاک بودم (۴۰) نباء
 5.  حتی فرعون فطرت خدا جو داشت (۱۷)نازعات
 6.  من گفتن از شیطان و فرعون است (۲۴)نازعات
 7.  حکومت ۴۰۰ ساله فرعون در آب غرق شد (۲۵)نازعات
 8.  عمر دنیا = نیم روز (۴۶)نازعات
 9.  به سلامت غذای مادی و معنویت بیاندیش (۲۴)عبس
 10.  همه از عزیزترین عزیزها می‌گریزند (۳۳ – ۳۶)عبس
 11.  در آن روز هر کس گرفتار کار خویش است (۳۷)عبس
 12.  چهره‌های خندان یا دود آلود در قیامت (۳۹ و ۴۰)عبس
 13.  بازجویی از حیوانات (۵)تکویر
 14.  هر کس اعمال و رفتارش را حاضر می‌بیند (۱۴)تکویر
 15.  به کجا می‌روی عبید؟ ره گم نکرده‌ای! (۲۶)تکویر
 16.  کرم خدا گولت نزند (۶)انفطار
 17.  نویسندگان اعمال کریمند و کریمانه می‌نویسند (۱۰ و ۱۱)انفطار
 18.  کسی به درد کسی نمی‌خورد (۱۹)انفطار
 19.  وای بر تباه کننده حق الناس (۱- ۴)مطففین
 20.  چشمه مخصوص مقربان (تسنیم) (۲۷ و ۲۸) مطففین
 21.  خنده مومنان به دوزخیان (۳۴)مطففین
 22.  از هم پاشیدن زمین و آسمان ()انشقاق
 23.  دریافت نامه اعمال بعضی از پشت سر (۱۰)انشقاق
 24.  کنترل دقیق اعمال (۳)بروج
 25.  یکتا پرستان در شکنجه گاه مردم ظالم (۴ – ۸)بروج
 26.  مواخذه ناگهانی (خ۱۲)بروج
 27.  دائما تحت مراقبتی (۴)طارق
 28.  دیروزت را فراموش نکن (۵ و ۶)طارق
 29.  روز افشای رازها (۹)طارق
 30.  جدا سازی حق از باطل در روز قیامت (۱۳ و ۱۴)طارق
 31.  دین آسان (۸)اعلی
 32.  دوزخی عذاب می‌کشد، نه می‌میرد و نه زندگی می‌کند (۱۳)اعلی
 33.  دلبستگی به دنیا مانع اصلی تزکیه نفس (۱۶)اعلی
 34.  آسمان و زمین و کوه، نشانه خدا (۱۷ – ۲۰)غاشیه
 35.  سوگند به اول ذی حجه یا دهه آخر ماه رمضان (۲)فجر
 36.  خدا در کمین ستمگران (منظور از کمینگاه حق الناس است)(۱۴)فجر
 37.  تهیدستی و توانگری، آزمایش پروردگار (۱۵ و ۱۶)فجر
 38.  نکوهش بی اعتنایی به یتیم و گرسنگان (۱۷ و ۱۸)فجر
 39.  انسان ورشکسته در قیامت (۲۴)فجر
 40.  دنیا آکنده از رنج است(۴)بلد
 41.  کنترل زبان (۹)بلد
 42.  گردنه صعب العبور (۱۲ – ۱۶)بلد
 43.  تهذیب نفس تنها راه نجات (۹)شمس
 44.  ریشه و میوه تقوا (۷)لیل
 45.  قوی ترین عامل خود سازی (۱۷ – ۲۰)لیل
 46.  انفاق به کسی که از او خیری ندیدی ()لیل
 47.  شفاعت گسترده پیامبر(۵)ضحی
 48.  یتیم نوازی ( ۹و۶)ضحی
 49.  پرهیز از رنجاندن سائل(۱۰)ضحی
 50.  بیان نعمت ها(۱۱)ضحی
 51.  حوصله برای مبلغ (۱)شرح
 52.  پیامبری، بار کمر شکن(۲)شرح
 53.  بیکار نباش (۷)شرح
 54.  زیباترین تصویر سازی(۴)تین
 55.  همه چیز با نام خدا (۱)علق
 56.  نعمت نوشتن (۳ و ۴)علق
 57.  منشاء طغیان (احساس بی نیازی) (۶ و ۷)علق
 58.  عالم محضر خداست (۱۴)علق
 59.  برای تقرب سجده سجده سجده (۱۹)علق
 60.  نزول حقیقت قرآن، پنهان بودن شب قدر، تقدیر امور عالم (۱)قدر
 61.  حق الله و حق الناس (۵)بینه
 62.  محصول خدا ترسی (۸)بینه
 63.  گواهی زمین در قیامت محاسبه ذره ذره (۷ و ۸)زلزال
 64.  انسان ناسپاس (۶)عادیات
 65.  روز افشای اسرار(۱۰)عادیات
 66.  پروانه‌های سرگردان (۴)قارعه
 67.  ملاک بهشت و دوزخ(۶-۹)قارعه
به این پست امتیاز دهید.
Likes3Dislikes0
نظرات و ارسال نظر