سبز قامتشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

چکیده عالی و بسیار زیبای قسمت صرف مبادی العربیه در 38 صفحه بصورت فارسی

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

چکیده بخش صرف مبادی العربیه

چکیده بی نظیر بخش صرف مبادی العربیه

موضوع : چکیده

عنوان : چکیده مبادی العربیه قسمت صرف

توضیح مطلب

در این بخش از وب سایت فرهنگی و مذهبی سبز قامت ما افتخار ارائه چکیده صرف مبادی العربیه را داریم که شامل ۳۸ صفحه می باشد ، امیدواریم که مورد پذیرش شما عزیزان واقع شود.

بخشی از متن جزوه

تعریف علم صرف : علم صرف می آموزد چگونه کلمه ای را به صورت های مختلف درآوریم تا معنای مورد نظر به دست آید

مثلاً کلمه «علم» که به معنی دانستن است را طبق قواعد صرفی به صورت های مختلف در می آورد تا معانی دیگری همچون ( دانست ، می‌داند ، بداند) به دست آید.

اقسام کلمه : کلمه بر سه قسم است : ۱-اسم ۲-فعل ۳-حرف

۱-اسم : کلمه ای است که بر معنای مستقلی دلالت می کنند در حالی که با یکی از زمان ها همراه نباشد.

۲- فعل : کلمه ای است که بر معنای مستقلی دلالت می کند در حالیکه با یکی از زمانها همراه باشد.

۳- حرف : کلمه ای است که بر معنای مستقلی دلالت نکنند و به وسیله آن میان کلمات ارتباط ایجاد گردد.

نکته : در علم صرف فقط از اسم و فعل بحث می شود زیرا این دو تغییر پذیر هستند و چون حرف یک شکل ثابت دارد در علم صرف از آن سخن گفته نمی‌شود.

 

نکته کوتاه و بسیار عالی

چرا خداوند در قرآن ضمیر هو به خود اختصاص داده؟

درحالیکه میدانیم خداوند نه مرد است و نه زن.

چند نکته

علت این که خداوند در قرآن کریم از ضمیر مذکر برای خودش استفاده نموده این است که قرآن به زبان عربی نازل شده است، و در زبان عربی برای موجودی که مؤنث نباشد، ضمیر مذکر بکار می رود، ولو مذکر هم نبوده باشد.

همچنان که در این زبان در حال تردید، ضمائر و اسماء اشاره، به شکل مذکر می آید.

به بیان دیگر این که از نظر ادبی ضمیر «هو» اعم از ضمیر «هی» است زیرا:

ضمیر “هو” در دو مورد به کار می‏رود:

۱ : در موجود مذکر (چه حقیقی و چه مجازی)

۲ : در موجودی که نه مذکر است و نه مؤنث، مانند “اله”

ولی ضمیر “هی” تنها یک کاربرد دارد و آن هم مخصوص مؤنث است.

نشانه های لفظی مذکر و مؤنث بیان کننده منزلت و جایگاه ارزشی نمی باشند.

خداوند جنس ندارد، نه مذکر است و نه مونث، و نه چیز دیگری شبیه به این موارد:

(لیس کمثله شی‏ء)؛

ولی قرآن مجید به زبان مردم نازل شده است و می ‏بایستی که قواعد ادبیات عرب در آن رعایت گردد.

به این پست امتیاز دهید.
Likes0Dislikes0
دانلود باکس
مشاهده با QR کد
نظرات و ارسال نظر