سبز قامتشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

20 نشانه از منافقین - یک مطلب بسیار عالی برای افزایش اطلاعات و منبر

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

نشانه های منافقین

نشانه های منافقین

موضوع:۲۰ نشانه منافقین

نویسنده: قباد کاکاخانی

زبان: فارسی

مقدمه نویسنده

حمد و سپاس و ستایش و شکر بی پایان، شایسته خداوند بزرگیست که ما را به دیـنِ پاک و برگزیدهی خود، دین اسلام رهنما شد و آن را بر سایر ادیـان برتـری داد و درود و رحمت و سلامِ خداوند بر پیامبر اسلام و تمام همراهان و رهروان راستین وی. خداوند بزرگ را سپاسگذارم که این توفیق را به دست و قلم و فکر این بندهی نـاچیز عطا فرمود تا بتوانم تحقیق و تأملی در مورد صفات منافقین در قرآن داشته باشم. نفاق و دورویی بزرگترین بیماریِ جامعه بشری بوده و از جمله موضوعاتی اسـت کـه سعادت و شقاوت انسان، در دنیا و آخرت با آن گره خورده است. مـا امـروز بـه روشـنی شاهد این واقعیتی تلخ هستیم که بدلیل دور شدنِ مردم از فرامین و قوانین الهی و ضعیف شدن تقوای الهی در دلها، بیماری نفاق در جامعه شیوع بسیار وسیعی پیدا کـرد ه اسـت و تمام لایههای جامعه را دچار و درمانده نموده است. این بدان دلیل است کـه نفـاق تنهـا یک مرض عادی نیست، بلکه شامل مجموعه ای از امراضِ روحیِ فراگیر است. مرا در پیرهن دیوی منافق بود و گردنکش و لیکن عقل یاری داد تا کردم مسلمانش مهمترین راه درمان این بیماری، شناختی درست و صحیحِ علائم و نشانههای آن و بـه دنبال آن، پرهیز و مبارزه با آن نشانههاست. اگر شناخت علایم و نشانههای ایـن بیمـاری برای تمامی انسانها ضروری میباشد، به طریق اولی، برای یـک مسـلمان ضـروری تـر و واجب تر است. U ما در این نوشتار به معرفی و بیان ۲۰U نشانه مهمی نفاق و دورویـی کـه در قرآن کریم به آنها اشاره شده است، میپردازیم. به امید اینکه با یاری خداوند تبارک و تعالی و در سایه شناخت درست این نشانهها و دوری از هم نشینان منافق، از ورود این بیماری به درون روح و روانِ خود و شیوع آن در روح و روان جامعه جلوگیری نماییم.

به این پست امتیاز دهید.
Likes3Dislikes0
دانلود باکس
مشاهده با QR کد
نظرات و ارسال نظر