سبز قامتدوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

دسامبر 2019 - سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

کدوم پادشاهی مثل علی عاشقِ مردم بود – کربلایی امیر برومند

کدوم پادشاهی مثل علی عاشقِ مردم بود – کربلایی امیر برومند

کدوم پادشاهی مثل علی عاشقِ مردم بود - کربلایی امیر برومند

موضوع: سرود همراه با متن

عنوان: حضرت زینب علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes3Dislikes2

جزوه دست نویس اصول الفقه – استاد امیر صادقی لاغره

جزوه دست نویس اصول الفقه – استاد امیر صادقی لاغره

جزوه دست نویس اصول الفقه - استاد امیر صادقی لاغره

موضوع: جزوه دست نویس

عنوان: اصول الفقه مظفر

نویسنده: استاد امیر صادقی لاغره

زبان: فارسی

Likes8Dislikes2

اَ‌لَم تَرَ حجب و حیای زینب / اَ‌لَم تَرَ مهر و وفای زینب – کربلایی امیر برومند

اَ‌لَم تَرَ حجب و حیای زینب / اَ‌لَم تَرَ مهر و وفای زینب – کربلایی امیر برومند

اَ‌لَم تَرَ حجب و حیای زینب / اَ‌لَم تَرَ مهر و وفای زینب - کربلایی امیر برومند

موضوع: سرود همراه با متن

عنوان: حضرت زینب علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes4Dislikes0

بارون گل می باره / امشبو دور گهواره – کربلایی امیر برومند

بارون گل می باره / امشبو دور گهواره – کربلایی امیر برومند

بارون گل می باره / امشبو دور گهواره - کربلایی امیر برومند

موضوع: سرود همراه با متن

عنوان: حضرت زینب علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes3Dislikes1

همه امیده دل بی تابم / حسین اربابم اربابم – کربلایی وحید شکری

همه امیده دل بی تابم / حسین اربابم اربابم – کربلایی وحید شکری

همه امیده دل بی تابم / حسین اربابم اربابم - کربلایی وحید شکری

موضوع : مداحی همراه با متن

عنوان : امام حسین علیه السلام

سبک : شور

مداح : کربلایی وحید شکری

Likes5Dislikes1

ساقی بازم خرابم / امشب مست شرابم – کربلایی محمود عیدانیان

ساقی بازم خرابم / امشب مست شرابم – کربلایی محمود عیدانیان

ساقی بازم خرابم / امشب مست شرابم - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes7Dislikes3

به جنون رسیده کارم به کسی کاری ندارم / کربلایی محمود عیدانیان

به جنون رسیده کارم به کسی کاری ندارم / کربلایی محمود عیدانیان

به جنون رسیده کارم به کسی کاری ندارم / کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes3

اباالفضائل یا ابوفاضل / قمر شمایل یا ابوفاضل – کربلایی محمود عیدانیان

اباالفضائل یا ابوفاضل / قمر شمایل یا ابوفاضل – کربلایی محمود عیدانیان

اباالفضائل یا ابوفاضل / قمر شمایل یا ابوفاضل - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes8Dislikes4

حیدر مرا کشد زلف چلیپایت / سر مستم از شراب ناب صحبایت – کربلایی محمود عیدانیان

حیدر مرا کشد زلف چلیپایت / سر مستم از شراب ناب صحبایت – کربلایی محمود عیدانیان

حیدر مرا کشد زلف چلیپایت / سر مستم از شراب ناب صحبایت - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes5Dislikes1

من برام سخته میرن رفیقام / کربلای من امضا نمیشه – کربلایی وحید شکری

من برام سخته میرن رفیقام / کربلای من امضا نمیشه – کربلایی وحید شکری

من برام سخته میرن رفیقام / کربلای من امضا نمیشه -کربلایی وحید شکری

موضوع : مداحی همراه با متن

عنوان : اباعبدالله علیه السلام

سبک : شور

مداح : کربلایی وحید شکری

Likes7Dislikes2

چشمام رو میبندم و خودمو تو حرم میبینم – کربلایی وحید شکری

چشمام رو میبندم و خودمو تو حرم میبینم – کربلایی وحید شکری

موضوع :مداحی همراه با متن

عنوان :قمر بنی هاشم علیه السلام

سبک :شور

مداح : کربلایی وحید شکری

Likes5Dislikes0
صفحه 1 از 2 12 بعدی