سبز قامتیکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

ژانویه 2020 - سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

عاشقای قلب مجنون یه دل خسته و پریشون – کربلایی محمود عیدانیان

عاشقای قلب مجنون یه دل خسته و پریشون – کربلایی محمود عیدانیان

عاشقای قلب مجنون یه دل خسته و پریشون - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes3Dislikes0

یا زهرا رمز خلقت هستی / تو هستِ هستی – کربلایی محمود عیدانیان

یا زهرا رمز خلقت هستی / تو هستِ هستی – کربلایی محمود عیدانیان

یا زهرا رمز خلقت هستی / تو هستِ هستی - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زهرا علیهاالسلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes10Dislikes2

شریکه الحسین زینب / نوای نشأتینی زینب – کربلایی محمود عیدانیان

شریکه الحسین زینب / نوای نشأتینی زینب – کربلایی محمود عیدانیان

شریکه الحسین زینب / نوای نشأتینی زینب - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زینب علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes6Dislikes3

ای مهربون / برا چند شبه دیگه پیشم بمون – کربلایی وحید شکری

ای مهربون / برا چند شبه دیگه پیشم بمون – کربلایی وحید شکری

ای مهربون / برا چند شبه دیگه پیشم بمون - کربلایی وحید شکری

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زهرا علیها السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes5Dislikes1

تو یل امِ بنینی / واسه علی نگینی – کربلایی محمود عیدانیان

تو یل امِ بنینی / واسه علی نگینی – کربلایی محمود عیدانیان

تو یل امِ بنینی / واسه علی نگینی - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes11Dislikes6

بی همتا زینب کبری / با تقوا زینب کبری – کربلایی محمود عیدانیان

بی همتا زینب کبری / با تقوا زینب کبری – کربلایی محمود عیدانیان

بی همتا زینب کبری / با تقوا زینب کبری - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زینب علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes8Dislikes2

جناب قمر آمد همه الفرار / که شوخی ندارد او به وقت شکار – کربلایی محمود عیدانیان

جناب قمر آمد همه الفرار / که شوخی ندارد او به وقت شکار – کربلایی محمود عیدانیان

جناب قمر آمد همه الفرار / که شوخی ندارد او به وقت شکار - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes15Dislikes6

صحنه ی رزم شده عرصه محشر / یل خیبر – کربلایی محمود عیدانیان

صحنه ی رزم شده عرصه محشر / یل خیبر – کربلایی محمود عیدانیان

صحنه ی رزم شده عرصه محشر / یل خیبر - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes20Dislikes10
صفحه 1 از 5 12345 بعدی