سبز قامتشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

مارس 2020 - سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

آب آوره سایه ی سر حرمه / مینازن بش ام البنین و فاطمه – کربلایی امیر برومند

آب آوره سایه ی سر حرمه / مینازن بش ام البنین و فاطمه – کربلایی امیر برومند

آب آوره سایه ی سر حرمه / مینازن بش ام البنین و فاطمه - کربلایی امیر برومند

موضوع: سرودهمراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes1Dislikes1

شیر غُرّان میدان یا اباالفضل / خداوند مه رویان یا ابالفضل – کربلایی امیر برومند

شیر غُرّان میدان یا اباالفضل / خداوند مه رویان یا ابالفضل – کربلایی امیر برومند

شیر غُرّان میدان یا اباالفضل / خداوند مه رویان یا ابالفضل - کربلایی امیر برومند

موضوع: سرود همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes0Dislikes0

چه قد مثل عسل اسم این آقا / شیرینه شیرینه شیرینه شیرینه – کربلایی وحید شکری

چه قد مثل عسل اسم این آقا / شیرینه شیرینه شیرینه شیرینه – کربلایی وحید شکری

چه قد مثل عسل اسم این آقا / شیرینه شیرینه شیرینه شیرینه - کربلایی وحید شکری

موضوع: سرود همراه با متن

عنوان: امام حسن مجتبی علیه السلام

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes1Dislikes1

تو کلّ هستی شبیه تو نیست / عشق تو آقا لایَتَناهیست – سید رضا نریمانی

تو کلّ هستی شبیه تو نیست / عشق تو آقا لایَتَناهیست – سید رضا نریمانی

تو کلّ هستی شبیه تو نیست / عشق تو آقا لایَتَناهیست - سید رضا نریمانی

موضوع: مولودی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

مداح: کربلایی سید رضا نریمانی

Likes3Dislikes1

دنیام جهنمه بدون تو / جونم به عشق این کلون تو – کربلایی حسن عطایی

دنیام جهنمه بدون تو / جونم به عشق این کلون تو – کربلایی حسن عطایی

دنیام جهنمه بدون تو / جونم به عشق این کلون تو - کربلایی حسن عطایی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی حسن عطایی

Likes2Dislikes0

کوچه پس کوچه های دل بهاره / توی گرما داره بارون میباره – کربلایی وحید شکری

کوچه پس کوچه های دل بهاره / توی گرما داره بارون میباره – کربلایی وحید شکری

کوچه پس کوچه های دل بهاره / توی گرما داره بارون میباره -  کربلایی وحید شکری

موضوع: سرود همراه با متن

عنوان: امام زمان علیه السلام

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes3Dislikes0

امشب رسیده وقت افسون گری / نورانی شده خونه ی عسکری – کربلایی امیر برومند

امشب رسیده وقت افسون گری / نورانی شده خونه ی عسکری – کربلایی امیر برومند

مشب رسیده وقت افسون گری / نورانی شده خونه ی عسکری - کربلایی امیر برومند

موضوع: سرود همراه با متن

عنوان: امام زمان علیه السلام

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes1Dislikes0

جان من رو سیه و جان هزاران چو من ای وای / فدای تو حسن شاه کرامات – کربلایی وحید شکری

جان من رو سیه و جان هزاران چو من ای وای / فدای تو حسن شاه کرامات – کربلایی وحید شکری

جان من رو سیه و جان هزاران چو من ای وای / فدای تو حسن شاه کرامات - کربلایی وحید شکری

موضوع: سرود همراه با متن

عنوان: امام حسن مجتبی علیه السلام

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes1Dislikes0
صفحه 1 از 11 12345678910 بعدی ...«