سبز قامتشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

سبز قامت - صفحه 2 از 17 - وبسایت فرهنگی و مذهبی

سخن دوست : امام حسن عليه السلام: هرگاه ديدى كسى با آبروى مردم بازى مى كند، سعى كن كه تو را نشناسد؛ زيرا آبروى آشنايانش كمترين ارزش را نزد او دارد.

مدح حضرت علی علیه السلام – کربلایی صابر خراسانی

مدح حضرت علی علیه السلام – کربلایی صابر خراسانی

کربلایی صابر خراسانی مدح حضرت علی علیه السلام

موضوع: مدح و سرور همراه با متن

عنوان: امام علی علیه السلام

سبک: شعرخوانی

مداح: کربلایی صابر خراسانی

Likes2Dislikes1

مدح حضرت فاطمه علیها السلام – کربلایی صابر خراسانی

مدح حضرت فاطمه علیها السلام – کربلایی صابر خراسانی

کربلایی صابر خراسانی مدح حضرت فاطمه علیها السلام

موضوع: مدح همراه با متن

عنوان: حضرت زهرا علیها السلام

سبک: شعر خوانی

مداح: کربلایی صابر خراسانی

Likes0Dislikes1

دلشوره دارم میشه تو / بازم منُ دعام کنی – کربلایی محمود عیدانیان

دلشوره دارم میشه تو / بازم منُ دعام کنی – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان دلشوره دارم میشه تو / بازم منُ دعام کنی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کریلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes2

یا الله از تو ممنونم / از ازل عشق علی به کام ما شد – کربلایی محمود عیدانیان

یا الله از تو ممنونم / از ازل عشق علی به کام ما شد – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان یا الله از تو ممنونم / از ازل عشق علی به کام ما شد

موضوع:مداحی همراه با متن

عنوان: امام علی علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes8Dislikes1

حیدر ای صاحبِ شوکت / ای دلیلِ خلقت – کربلایی محمود عیدانیان

حیدر ای صاحبِ شوکت / ای دلیلِ خلقت – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان حیدر ای صاحبِ شوکت / ای دلیلِ خلقت

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes5Dislikes1

آمده ذی‌الحجه و افتاده‌ام یاد منا / من شدم عمری اسیر خاطرات کربلا – کربلایی سید رضا نریمانی

آمده ذی‌الحجه و افتاده‌ام یاد منا / من شدم عمری اسیر خاطرات کربلا – کربلایی سید رضا نریمانی

کربلایی سید رضا نریمانی - آمده ذی‌الحجه و افتاده‌ام یاد منا / من شدم عمری اسیر خاطرات کربلا

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام باقر علیه السلام

سبک: واحد

مداح: کربلایی سید رضا نریمانی

Likes3Dislikes0

غروب و دلتنگی، چشم به خورشید می‌دوزه – کربلایی سید رضا نریمانی

غروب و دلتنگی، چشم به خورشید می‌دوزه – کربلایی سید رضا نریمانی

کربلایی سید رضا نریمانی - غروب و دلتنگی، چشم به خورشید می‌دوزه

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام باقر علیه السلام

سبک: تک

مداح: کربلایی سید رضا نریمانی

Likes2Dislikes0

صاحبِ شوکت علی / یلِ با هیبت علی – کربلایی محمود عیدانیان

صاحبِ شوکت علی / یلِ با هیبت علی – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان صاحبِ شوکت علی / یلِ با هیبت علی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes3Dislikes2

رجز بسیار عالی از چند مداح

رجز بسیار عالی از چند مداح

رجز بسیار عالی از چند مداح

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت عباس علیه السلام ، حضرت زینب علیها السلام

سبک: رجز

مداح: مرحوم کربلایی عباس شاهی ، کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes0

سر مینهم به پای تو یا صاحب الزمان / جان می کنم فدای تو یا صاحب الزمان – کربلایی محمود عیدانیان

سر مینهم به پای تو یا صاحب الزمان / جان می کنم فدای تو یا صاحب الزمان – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان سر مینهم به پای تو یا صاحب الزمان / جان می کنم فدای تو یا صاحب الزمان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام زمان علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes0

سوار بر بالای محمل نور زینب / به غم آل نساء سنگ صبور زینب – کربلایی وحید شکری

سوار بر بالای محمل نور زینب / به غم آل نساء سنگ صبور زینب – کربلایی وحید شکری
کربلایی وحید شکری سوار بر بالای محمل نور زینب / به غم آل نساء سنگ صبور زینب

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زینب علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes4Dislikes0

شعار نیس اعتقادمه / بُریدم جز تو از همه – کربلایی محمود عیدانیان

شعار نیس اعتقادمه / بُریدم جز تو از همه – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان شعار نیس اعتقادمه / بُریدم جز تو از همه

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes5Dislikes1
صفحه 2 از 17 قبلی 12345678910 بعدی ...«