سبز قامتپنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸

سبز قامت - صفحه 9 از 24 - وبسایت فرهنگی و مذهبی

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

آمده ذی‌الحجه و افتاده‌ام یاد منا / من شدم عمری اسیر خاطرات کربلا – کربلایی سید رضا نریمانی

آمده ذی‌الحجه و افتاده‌ام یاد منا / من شدم عمری اسیر خاطرات کربلا – کربلایی سید رضا نریمانی

کربلایی سید رضا نریمانی - آمده ذی‌الحجه و افتاده‌ام یاد منا / من شدم عمری اسیر خاطرات کربلا

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام باقر علیه السلام

سبک: واحد

مداح: کربلایی سید رضا نریمانی

Likes3Dislikes0

غروب و دلتنگی، چشم به خورشید می‌دوزه – کربلایی سید رضا نریمانی

غروب و دلتنگی، چشم به خورشید می‌دوزه – کربلایی سید رضا نریمانی

کربلایی سید رضا نریمانی - غروب و دلتنگی، چشم به خورشید می‌دوزه

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام باقر علیه السلام

سبک: تک

مداح: کربلایی سید رضا نریمانی

Likes2Dislikes0

صاحبِ شوکت علی / یلِ با هیبت علی – کربلایی محمود عیدانیان

صاحبِ شوکت علی / یلِ با هیبت علی – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان صاحبِ شوکت علی / یلِ با هیبت علی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes9Dislikes3

رجز بسیار عالی از چند مداح

رجز بسیار عالی از چند مداح

رجز بسیار عالی از چند مداح

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت عباس علیه السلام ، حضرت زینب علیها السلام

سبک: رجز

مداح: مرحوم کربلایی عباس شاهی ، کربلایی محمود عیدانیان

Likes5Dislikes2

سر مینهم به پای تو یا صاحب الزمان / جان می کنم فدای تو یا صاحب الزمان – کربلایی محمود عیدانیان

سر مینهم به پای تو یا صاحب الزمان / جان می کنم فدای تو یا صاحب الزمان – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان سر مینهم به پای تو یا صاحب الزمان / جان می کنم فدای تو یا صاحب الزمان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام زمان علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes5Dislikes0

سوار بر بالای محمل نور زینب / به غم آل نساء سنگ صبور زینب – کربلایی وحید شکری

سوار بر بالای محمل نور زینب / به غم آل نساء سنگ صبور زینب – کربلایی وحید شکری
کربلایی وحید شکری سوار بر بالای محمل نور زینب / به غم آل نساء سنگ صبور زینب

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زینب علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes4Dislikes0

شعار نیس اعتقادمه / بُریدم جز تو از همه – کربلایی محمود عیدانیان

شعار نیس اعتقادمه / بُریدم جز تو از همه – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان شعار نیس اعتقادمه / بُریدم جز تو از همه

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes8Dislikes3

میکده دار نجف علی مولا / عشقِ تو داره هدف علی مولا – کربلایی محمود عیدانیان

میکده دار نجف علی مولا / عشقِ تو داره هدف علی مولا – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان میکده دار نجف علی مولا / عشقِ تو داره هدف علی مولا

موضوع: مداحی همراه یا متن

عنوان: حضرت علی و امام حسن علیهما السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes0

یا خلیفه الرحمان / یا امام الانس و جان – کربلایی محمود عیدانیان

یا خلیفه الرحمان / یا امام الانس و جان – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان یا خلیفه الرحمان / یا امام الانس و جان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes1

رایه الهدی / پرچم دست قنبرِ – کربلایی محمود عیدانیان

رایه الهدی / پرچم دست قنبرِ – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان رایه الهدی / پرچم دست قنبرِ

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes9Dislikes2

آسمان تیره و تاره / زلزله به پا دوباره – کربلایی محمود عیدانیان

آسمان تیره و تاره / زلزله به پا دوباره – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان آسمان تیره و تاره / زلزله به پا دوباره

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes13Dislikes7

برای انتقام تو، شیعه هنوز داره طلب – کربلایی سید رضا نریمانی

برای انتقام تو، شیعه هنوز داره طلب – کربلایی سید رضا نریمانی

کربلایی سید رضا نریمانی برای انتقام تو، شیعه هنوز داره طلب

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی سید رضا نریمانی

Likes2Dislikes1
صفحه 9 از 24»... قبلی 567891011121314 بعدی 20...«