سبز قامتدوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

امام رضا علیه السلام - سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

سلطان عالم / خاطره‌هاى خوبى – کربلایی سید رضا نریمانی

سلطان عالم / خاطره‌هاى خوبى – کربلایی سید رضا نریمانی

 سلطان عالم / خاطره‌هاى خوبى - کربلایی سید رضا نریمانی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام رضا علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی سید رضا نریمانی

Likes1Dislikes0

با تو خوبه روزامو / با تو قلبم آباده – کربلایی محمود عیدانیان

با تو خوبه روزامو / با تو قلبم آباده – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان با تو خوبه روزامو / با تو قلبم آباده

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام رضا علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes5Dislikes1