سبز قامتیکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

دانلود مداحی و مطالب بسیار زیبا و جذاب و بروز در مدح حضرت ابوالفضل علیه السلام

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

رعناست قد و قامت قمر / اصلا خود قیامته قمر – کربلایی وحید شکری

رعناست قد و قامت قمر / اصلا خود قیامته قمر – کربلایی وحید شکری

رعناست قد و قامت قمر / اصلا خود قیامته قمر - کربلایی وحید شکری

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes6Dislikes3

تو آسمون شهیدا شدن نوحه خون / حی الاعزاء توی بغل گرفته علمدارشو – کربلایی محمود عیدانیان

تو آسمون شهیدا شدن نوحه خون / حی الاعزاء توی بغل گرفته علمدارشو – کربلایی محمود عیدانیان

تو آسمون شهیدا شدن نوحه خون / حی الاعزاء توی بغل گرفته علمدارشو - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes3

تو یل امِ بنینی / واسه علی نگینی – کربلایی محمود عیدانیان

تو یل امِ بنینی / واسه علی نگینی – کربلایی محمود عیدانیان

تو یل امِ بنینی / واسه علی نگینی - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes11Dislikes6

جناب قمر آمد همه الفرار / که شوخی ندارد او به وقت شکار – کربلایی محمود عیدانیان

جناب قمر آمد همه الفرار / که شوخی ندارد او به وقت شکار – کربلایی محمود عیدانیان

جناب قمر آمد همه الفرار / که شوخی ندارد او به وقت شکار - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes15Dislikes6

ای پناه دلم تکیه گاه دلم / دیونم دیونه ی عباسم – کربلایی محمود عیدانیان

ای پناه دلم تکیه گاه دلم / دیونم دیونه ی عباسم – کربلایی محمود عیدانیان

ای پناه دلم تکیه گاه دلم / دیونم دیونه ی عباسم - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes6Dislikes2

همه جا حرف از بزرگی و / ادب هست و غیرت العباس – کربلایی محمود عیدانیان

همه جا حرف از بزرگی و / ادب هست و غیرت العباس – کربلایی محمود عیدانیان

همه جا حرف از بزرگی و / ادب هست و غیرت العباس - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: محمود عیدانیان

Likes5Dislikes0

احمد رو کرد به حیدر برو میدون / آشوب افتاد تو لشکر بده سامون – کربلایی محمود عیدانیان

احمد رو کرد حیدر برو میدون / آشوب افتاد تو لشکر بده سامون – کربلایی محمود عیدانیان

احمد رو کرد حیدر برو میدون / آشوب افتاد تو لشکر بده سامون - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes10Dislikes3

ساقی عطشان عباس عباس / خالقِ طوفان عباس عباس – کربلایی محمود عیدانیان

ساقی عطشان عباس عباس / خالقِ طوفان عباس عباس – کربلایی محمود عیدانیان

ساقی عطشان عباس عباس / خالقِ طوفان عباس عباس - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت عباس علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes5Dislikes4

به جنون رسیده کارم به کسی کاری ندارم / کربلایی محمود عیدانیان

به جنون رسیده کارم به کسی کاری ندارم / کربلایی محمود عیدانیان

به جنون رسیده کارم به کسی کاری ندارم / کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes3

اباالفضائل یا ابوفاضل / قمر شمایل یا ابوفاضل – کربلایی محمود عیدانیان

اباالفضائل یا ابوفاضل / قمر شمایل یا ابوفاضل – کربلایی محمود عیدانیان

اباالفضائل یا ابوفاضل / قمر شمایل یا ابوفاضل - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes8Dislikes4

اونی که روبه رو میشه با عباس / سرش به پیکرش اضافی کرده – کربلایی وحید شکری

اونی که روبه رو میشه با عباس / سرش به پیکرش اضافی کرده – کربلایی وحید شکری

اونی که روبه رو میشه با عباس / سرش به پیکرش اضافی کرده - کربلایی وحید شکری

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes10Dislikes6
صفحه 1 از 2 12 بعدی