سبز قامتشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

حضرت ابوالفضل - سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

آسمان تیره و تاره / زلزله به پا دوباره – کربلایی محمود عیدانیان

آسمان تیره و تاره / زلزله به پا دوباره – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان آسمان تیره و تاره / زلزله به پا دوباره

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes28Dislikes15

ساقی میخانه ام قمر قمر / ذکر مستانه ام قمر قمر – کربلایی محمود عیدانیان

ساقی میخانه ام قمر قمر / ذکر مستانه ام قمر قمر – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان ساقی میخانه ام قمر قمر / ذکر مستانه ام قمر قمر

موضوع: مداحی همراه با متن

سبک: شور

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes46Dislikes7

میلرزد زمین علم میزند / تنها اسم‌ او زهره میدرد – کربلایی محمود عیدانیان

میلرزد زمین علم میزند / تنها اسم‌ او زهره میدرد – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان میلرزد زمین علم میزند / تنها اسم‌ او زهره میدرد

موضوع: مداحی همراه با متن

سبک: شور

مناسبت: ماه محرم ، شهادت حضرت ابوالفضل

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes49Dislikes27

علمگیرو علمدار / جهانگیرو جهاندار – کربلایی امیر برومند

علمگیرو علمدار / جهانگیرو جهاندار – کربلایی امیر برومند

کربلایی امیر برومند علمگیرو علمدار / جهانگیرو جهاندار

موضوع: مداحی همراه با متن

سبک: واحد شلاقی

عنوان: حضرت ابوالفضل

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes12Dislikes4

قبله ی من سمت کوی تو / دست نیازم رو به سوی تو – کربلایی محمود عیدانیان

قبله ی من سمت کوی تو / دست نیازم رو به سوی تو – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان قبله ی من سمت کوی تو / دست نیازم رو به سوی تو

موضوع: مداحی همراه با متن

سبک: شور

عنوان: امام حسین و حضرت ابوالفضل علیهما السلام

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes17Dislikes5

به نام حق به نام والقمر / به نام حی به نام با جگر – کربلایی محمود عیدانیان

به نام حق به نام والقمر / به نام حی به نام با جگر – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان به نام حق به نام والقمر / به نام حی به نام با جگر

موضوع: مداحی همراه با متن

سبک: شور(پیشنهادی)

عنوان: حضرت ابوالفضل

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes17Dislikes7

کفیل الزینب قمر کامل / سیدی یا حضرت ابوفاضل – کربلایی امیر برومند

کفیل الزینب قمر کامل / سیدی یا حضرت ابوفاضل – کربلایی امیر برومند

کربلایی امیر برومند کفیل الزینب قمر کامل / سیدی یا حضرت ابوفاضل

موضوع: مداحی همراه با متن

سبک: شور

عنوان: حضرت عباس

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes11Dislikes1