سبز قامتیکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

حضرت علی علیه السلام - سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

به نام حیدر حیدر دلاور / علم به دوش لشکر پیمبر – کربلایی وحید شکری

به نام حیدر حیدر دلاور / علم به دوش لشکر پیمبر – کربلایی وحید شکری

به نام حیدر حیدر دلاور / علم به دوش لشکر پیمبر - کربلایی وحید شکری

 

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes1Dislikes0

عبا به دوش عمّامه به سَر / راهیه مسجد شُد علی وقت سَحر – کربلایی امیر برومند

عبا به دوش عمّامه به سَر / راهیه مسجد شُد علی وقت سَحر – کربلایی امیر برومند

عبا به دوش عمّامه به سَر / راهیه مسجد شُد علی وقت سَحر - کربلایی امیر برومند

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes1Dislikes1

من زنده‌ام به تمنای علی / سر میدهم به تماشای علی – کربلایی جواد مقدم

من زنده‌ام به تمنای علی / سر میدهم به تماشای علی – کربلایی جواد مقدم

من زنده‌ام به تمنای علی / سر میدهم به تماشای علی - کربلایی جواد مقدم

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: تک

مداح: کربلایی جواد مقدم

Likes2Dislikes0

با هر غرش / طوفان تو میدون ساخته – کربلایی محمود عیدانیان

با هر غرش / طوفان تو میدون ساخته – کربلایی محمود عیدانیان

با هر غرش / طوفان تو میدون ساخته - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes0

هوالفاروق / هوالاعظم – کربلایی محمود عیدانیان

هوالفاروق / هوالاعظم – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان هوالفاروق / هوالاعظم

موضوع: مداحی همراه با متن

سبک: شور(پیشنهادی)

عنوان: امیرالمومنین علیه السلام

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes520Dislikes270

سوار دول دول راهیه میدان علی / لشکر اعداء گشته حیران علی – کربلایی امیر برومند

سوار دول دول راهیه میدان علی / لشکر اعداء گشته حیران علی – کربلایی امیر برومند

سوار دول دول راهیه میدان علی / لشکر اعداء گشته حیران علی - کربلایی امیر برومند

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes1Dislikes0

عشق حیدر توی سینه ها نعمت / نوکری علی باسه ما عذت – کربلایی امیر برومند

عشق حیدر توی سینه ها نعمت / نوکری علی باسه ما عذت – کربلایی امیر برومند

عشق حیدر توی سینه ها نعمت / نوکری علی باسه ما عذت - کربلایی امیر برومند

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes0Dislikes0

تیغ میزنه علی عمیق میزنه / به سر های دشمن دقیق میزنه – کربلایی محمود عیدانیان

تیغ میزنه علی عمیق میزنه / به سر های دشمن دقیق میزنه – کربلایی محمود عیدانیان

تیغ میزنه علی عمیق میزنه / به سر های دشمن دقیق میزنه - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes8Dislikes3

مستان سلامت میکنند علی علی علی / سَررابه نامَت میکنند علی علی علی – کربلایی امیر برومند

مستان سلامت میکنند علی علی علی / سَررابه نامَت میکنند علی علی علی – کربلایی امیر برومند

مستان سلامت میکنند علی علی علی / سَررابه نامَت میکنند علی علی علی - کربلایی امیر برومند

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes1Dislikes1

علی علی / زِچِشمُ زِاَبروی تو مَست مستم – کربلایی امیر برومند

علی علی / زِچِشمُ زِاَبروی تو مَست مستم – کربلایی امیر برومند

علی علی / زِچِشمُ زِاَبروی تو مَست مستم - کربلایی امیر برومند

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes1Dislikes0

به میخانه ره سپارم سحر / زمستی خُرَم به دیوار و در – کربلایی محمود عیدانیان

به میخانه ره سپارم سحر / زمستی خُرَم به دیوار و در – کربلایی محمود عیدانیان

به میخانه ره سپارم سحر / زمستی خُرَم به دیوار و در - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes3Dislikes5
صفحه 1 از 4 1234 بعدی