سبز قامتیکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

شور - سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

به نام حیدر حیدر دلاور / علم به دوش لشکر پیمبر – کربلایی وحید شکری

به نام حیدر حیدر دلاور / علم به دوش لشکر پیمبر – کربلایی وحید شکری

به نام حیدر حیدر دلاور / علم به دوش لشکر پیمبر - کربلایی وحید شکری

 

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes1Dislikes0

رقیه دمِ اعجازم / رقیه پرِ پروازم – کربلایی محمود عیدانیان

رقیه دمِ اعجازم / رقیه پرِ پروازم – کربلایی محمود عیدانیان

رقیه دمِ اعجازم / رقیه پرِ پروازم - کربلایی محمود عیدانیان

 

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت رقیه علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes2Dislikes0

توی گلوشه صدای حیدر / میون چهرش نمای حیدر – کربلایی امیر برومند

توی گلوشه صدای حیدر / میون چهرش نمای حیدر – کربلایی امیر برومند

توی گلوشه صدای حیدر / میون چهرش نمای حیدر - کربلایی امیر برومند

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زینب علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes0Dislikes0

ته خوشبختی، یه عاشق وقتی، به اربابش میره – سید رضا نریمانی

ته خوشبختی، یه عاشق وقتی، به اربابش میره – سید رضا نریمانی

ته خوشبختی، یه عاشق وقتی، به اربابش میره - سید رضا نریمانی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: شور

مداح: سید رضا نریمانی

Likes2Dislikes0

اُم الادب ام البنین / حیدر نسب اُم البنین – کربلایی محمود عیدانیان

اُم الادب ام البنین / حیدر نسب اُم البنین – کربلایی محمود عیدانیان

اُم الادب ام البنین / حیدر نسب اُم البنین - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ام البنین علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes2Dislikes0

نازم به ناز چشم و ابروی عباس / چشمم نیاز دیدن روی عباس – کربلایی محمود عیدانیان

نازم به ناز چشم و ابروی عباس / چشمم نیاز دیدن روی عباس – کربلایی محمود عیدانیان

نازم به ناز چشم و ابروی عباس / چشمم نیاز دیدن روی عباس - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابو الفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes1Dislikes1

وقتی دورم / به من از صفای ضریحو گنبد بگید – کربلایی حسن عطایی

وقتی دورم / به من از صفای ضریحو گنبد بگید – کربلایی حسن عطایی

وقتی دورم / به من از صفای ضریحو گنبد بگید - کربلایی حسن عطایی

 

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام رضا علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی حسن عطایی

Likes2Dislikes0

همدم دردای من اباعبدالله / هم دین و دنیای من اباعبدالله – کربلایی وحید شکری

همدم دردای من اباعبدالله / هم دین و دنیای من اباعبدالله – کربلایی وحید شکری

همدم دردای من اباعبدالله / هم دین و دنیای من اباعبدالله - کربلایی وحید شکری

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes0Dislikes1

زندگی زهرا عشق دل مولا / امیر ملک کرم یا حسن ای آقا – کربلایی وحید شکری

زندگی زهرا عشق دل مولا / امیر ملک کرم یا حسن ای آقا – کربلایی وحید شکری

زندگی زهرا عشق دل مولا / امیر ملک کرم یا حسن ای آقا - کربلایی وحید شکری

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت قاسم علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes0Dislikes0

با هر غرش / طوفان تو میدون ساخته – کربلایی محمود عیدانیان

با هر غرش / طوفان تو میدون ساخته – کربلایی محمود عیدانیان

با هر غرش / طوفان تو میدون ساخته - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes0

هوالفاروق / هوالاعظم – کربلایی محمود عیدانیان

هوالفاروق / هوالاعظم – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان هوالفاروق / هوالاعظم

موضوع: مداحی همراه با متن

سبک: شور(پیشنهادی)

عنوان: امیرالمومنین علیه السلام

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes521Dislikes270

سوار دول دول راهیه میدان علی / لشکر اعداء گشته حیران علی – کربلایی امیر برومند

سوار دول دول راهیه میدان علی / لشکر اعداء گشته حیران علی – کربلایی امیر برومند

سوار دول دول راهیه میدان علی / لشکر اعداء گشته حیران علی - کربلایی امیر برومند

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes1Dislikes0
صفحه 1 از 15 12345678910 بعدی ...«