سبز قامتیکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

واحد - سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

زهرا بهانه ایست که عالم بنا شود / او آمده که مادر آیینه‌ها شود – سید رضا نریمانی

زهرا بهانه ایست که عالم بنا شود / او آمده که مادر آیینه‌ها شود – سید رضا نریمانی

زهرا بهانه ایست که عالم بنا شود / او آمده که مادر آیینه‌ها شود - سید رضا نریمانی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زهرا علیها السلام

سبک: واحد

مداح: سید رضا نریمانی

Likes0Dislikes0

مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ زهرا، مَاتَ سَعیدا / مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ زهر،ا مَاتَ شَهِیدا – سید رضا نریمانی

مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ زهرا، مَاتَ سَعیدا / مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ زهر،ا مَاتَ شَهِیدا – سید رضا نریمانی

مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ زهرا، مَاتَ سَعیدا / مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ زهر،ا مَاتَ شَهِیدا - سید رضا نریمانی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زهرا علیها السلام

سبک: واحد

مداح: سید رضا نریمانی

Likes0Dislikes0

زینب بیا روضه بخون / از کربلا برام بگو – سید رضا نریمانی

زینب بیا روضه بخون / از کربلا برام بگو – سید رضا نریمانی

زینب بیا روضه بخون / از کربلا برام بگو - سید رضا نریمانی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ام البنین علیها السلام

سبک: واحد

مداح: سید رضا نریمانی

Likes0Dislikes0

بازم فاطمیه ٫ دلم بى‌قراره / بمیرم که مادر ٫ ضریحى نداره – سید رضا نریمانی

بازم فاطمیه ٫ دلم بى‌قراره / بمیرم که مادر ٫ ضریحى نداره – سید رضا نریمانی

بازم فاطمیه ٫ دلم بى‌قراره / بمیرم که مادر ٫ ضریحى نداره - سید رضا نریمانی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضزت زهرا علیه السلام

سبک: واحد

مداح: سید رضا نریمانی

Likes2Dislikes1

یه سال دیگه، محر‌متو دیدم و – کربلایی سید رضا نریمانی

یه سال دیگه، محر‌متو دیدم و – کربلایی سید رضا نریمانی

یه سال دیگه، محر‌متو دیدم و - کربلایی سید رضا نریمانی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: واحد

مداح: کربلایی سید رضا نریمانی

Likes3Dislikes1

آمده ذی‌الحجه و افتاده‌ام یاد منا / من شدم عمری اسیر خاطرات کربلا – کربلایی سید رضا نریمانی

آمده ذی‌الحجه و افتاده‌ام یاد منا / من شدم عمری اسیر خاطرات کربلا – کربلایی سید رضا نریمانی

کربلایی سید رضا نریمانی - آمده ذی‌الحجه و افتاده‌ام یاد منا / من شدم عمری اسیر خاطرات کربلا

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام باقر علیه السلام

سبک: واحد

مداح: کربلایی سید رضا نریمانی

Likes3Dislikes0