سبز قامتشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹

کربلایی جواد مقدم - سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

سلام مادر ابوالفضل / سر سفره تون نشستم – کربلایی جواد مقدم

سلام مادر ابوالفضل / سر سفره تون نشستم – کربلایی جواد مقدم

سلام مادر ابوالفضل / سر سفره تون نشستم - کربلایی جواد مقدم

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ام البنین علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی جواد مقدم

Likes1Dislikes0

توی این دار دنیا / تویی یار و شفیقم – کربلایی جواد مقدم

توی این دار دنیا / تویی یار و شفیقم – کربلایی جواد مقدم

توی این دار دنیا / تویی یار و شفیقم - کربلایی جواد مقدم

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام هادی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی جواد مقدم

Likes4Dislikes1

وای از داغ مادر / غم میباره از چشای حیدر – کربلایی جواد مقدم

وای از داغ مادر / غم میباره از چشای حیدر – کربلایی جواد مقدم

وای از داغ مادر / غم میباره از چشای حیدر - کربلایی جواد مقدم

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زهرا علیها السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی جواد مقدم

Likes1Dislikes1

من زنده‌ام به تمنای علی / سر میدهم به تماشای علی – کربلایی جواد مقدم

من زنده‌ام به تمنای علی / سر میدهم به تماشای علی – کربلایی جواد مقدم

من زنده‌ام به تمنای علی / سر میدهم به تماشای علی - کربلایی جواد مقدم

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: تک

مداح: کربلایی جواد مقدم

Likes3Dislikes0

مداحی زمینه همراه با متن – بعد تو بابا کار من تنها – کربلایی جواد مقدم

مداحی زمینه همراه با متن – بعد تو بابا کار من تنها – کربلایی جواد مقدم

مداحی زمینه جواد مقدم

موضوع: مداحی زمینه همراه با متن

مناسبت: شب بیست و سوم ، هیئت هفتگی

شاعر: کربلایی رضا نصابی ، کربلایی مجید مرادزاده

Likes5Dislikes1