سبز قامتشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸

دانلود بروز ترین مداحی ها از کربلایی محمود عیدانیان با بهترین سبک های مداحی

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

رقیه دمِ اعجازم / رقیه پرِ پروازم – کربلایی محمود عیدانیان

رقیه دمِ اعجازم / رقیه پرِ پروازم – کربلایی محمود عیدانیان

رقیه دمِ اعجازم / رقیه پرِ پروازم - کربلایی محمود عیدانیان

 

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت رقیه علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes0Dislikes0

اُم الادب ام البنین / حیدر نسب اُم البنین – کربلایی محمود عیدانیان

اُم الادب ام البنین / حیدر نسب اُم البنین – کربلایی محمود عیدانیان

اُم الادب ام البنین / حیدر نسب اُم البنین - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ام البنین علیها السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes2Dislikes0

نازم به ناز چشم و ابروی عباس / چشمم نیاز دیدن روی عباس – کربلایی محمود عیدانیان

نازم به ناز چشم و ابروی عباس / چشمم نیاز دیدن روی عباس – کربلایی محمود عیدانیان

نازم به ناز چشم و ابروی عباس / چشمم نیاز دیدن روی عباس - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابو الفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes1Dislikes1

با هر غرش / طوفان تو میدون ساخته – کربلایی محمود عیدانیان

با هر غرش / طوفان تو میدون ساخته – کربلایی محمود عیدانیان

با هر غرش / طوفان تو میدون ساخته - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes0

هوالفاروق / هوالاعظم – کربلایی محمود عیدانیان

هوالفاروق / هوالاعظم – کربلایی محمود عیدانیان

کربلایی محمود عیدانیان هوالفاروق / هوالاعظم

موضوع: مداحی همراه با متن

سبک: شور(پیشنهادی)

عنوان: امیرالمومنین علیه السلام

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes519Dislikes270

تموم زندگیم به فدای ام البنینه / دل سرگشتم به فدای ام البنینه – کربلایی محمود عیدانیان

تموم زندگیم به فدای ام البنینه / دل سرگشتم به فدای ام البنینه – کربلایی محمود عیدانیان

تموم زندگیم به فدای ام البنینه / دل سرگشتم به فدای ام البنینه - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ام البنبن علیها السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes0Dislikes0

قیامتی بر پا طلحه کم آورده / حسن توی میدون چقد سر آورده – کربلایی محمود عیدانیان

قیامتی بر پا طلحه کم آورده / حسن توی میدون چقد سر آورده – کربلایی محمود عیدانیان

قیامتی بر پا طلحه کم آورده / حسن توی میدون چقد سر آورده - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسن علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes1

سردار رشیدِ ابوفاضل / حملش چه شدیده ابوفاضل – کربلایی محمود عیدانیان

سردار رشیدِ ابوفاضل / حملش چه شدیده ابوفاضل – کربلایی محمود عیدانیان

سردار رشیدِ ابوفاضل / حملش چه شدیده ابوفاضل - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابالفضل علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes3Dislikes0

تیغ میزنه علی عمیق میزنه / به سر های دشمن دقیق میزنه – کربلایی محمود عیدانیان

تیغ میزنه علی عمیق میزنه / به سر های دشمن دقیق میزنه – کربلایی محمود عیدانیان

تیغ میزنه علی عمیق میزنه / به سر های دشمن دقیق میزنه - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes8Dislikes3

توی دلم همش غم دارم / ز درد دوری ملتم دارم – کربلایی محمود عیدانیان

توی دلم همش غم دارم / ز درد دوری ملتم دارم – کربلایی محمود عیدانیان

توی دلم همش غم دارم / ز درد دوری ملتم دارم - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes7Dislikes2

منو ببرم تا حرم ای تاج سرم / من دوست دارم ارباب من – کربلایی محمود عیدانیان

منو ببرم تا حرم ای تاج سرم / من دوست دارم ارباب من – کربلایی محمود عیدانیان

منو ببرم تا حرم ای تاج سرم / من دوست دارم ارباب من - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes3

گشتم دو سه روزی در…ما بین صفاتت – کربلایی محمود عیدانیان

گشتم دو سه روزی در…ما بین صفاتت – کربلایی محمود عیدانیان

گشتم دو سه روزی در...ما بین صفاتت / کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: شور

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes10Dislikes3
صفحه 1 از 9 123456789 بعدی