سبز قامتیکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

زمینه - سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

غم تو شُد نصیبم / نرو یار و حبیبم – کربلایی امیر برومند

غم تو شُد نصیبم / نرو یار و حبیبم – کربلایی امیر برومند

غم تو شُد نصیبم / نرو یار و حبیبم - کربلایی امیر برومند

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت خدیجه علیها السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes1Dislikes0

وای از داغ مادر / غم میباره از چشای حیدر – کربلایی جواد مقدم

وای از داغ مادر / غم میباره از چشای حیدر – کربلایی جواد مقدم

وای از داغ مادر / غم میباره از چشای حیدر - کربلایی جواد مقدم

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زهرا علیها السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی جواد مقدم

Likes1Dislikes0

عبا به دوش عمّامه به سَر / راهیه مسجد شُد علی وقت سَحر – کربلایی امیر برومند

عبا به دوش عمّامه به سَر / راهیه مسجد شُد علی وقت سَحر – کربلایی امیر برومند

عبا به دوش عمّامه به سَر / راهیه مسجد شُد علی وقت سَحر - کربلایی امیر برومند

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت علی علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی امیر برومند

Likes1Dislikes1

تموم زندگیم به فدای ام البنینه / دل سرگشتم به فدای ام البنینه – کربلایی محمود عیدانیان

تموم زندگیم به فدای ام البنینه / دل سرگشتم به فدای ام البنینه – کربلایی محمود عیدانیان

تموم زندگیم به فدای ام البنینه / دل سرگشتم به فدای ام البنینه - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ام البنبن علیها السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes0Dislikes0

قربون اشکات، دیگه به دستات / موهای زینب، شونه نمیشه – سید رضا نریمانی

قربون اشکات، دیگه به دستات / موهای زینب، شونه نمیشه – سید رضا نریمانی

موضوع: مداحی هعمراه با متن

عنوان: حضرت زهرا علیها السلام

سبک: زمینه

مداح: سید رضا نریمانی

Likes0Dislikes0

منو ببرم تا حرم ای تاج سرم / من دوست دارم ارباب من – کربلایی محمود عیدانیان

منو ببرم تا حرم ای تاج سرم / من دوست دارم ارباب من – کربلایی محمود عیدانیان

منو ببرم تا حرم ای تاج سرم / من دوست دارم ارباب من - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes3

تو آسمون شهیدا شدن نوحه خون / حی الاعزاء توی بغل گرفته علمدارشو – کربلایی محمود عیدانیان

تو آسمون شهیدا شدن نوحه خون / حی الاعزاء توی بغل گرفته علمدارشو – کربلایی محمود عیدانیان

تو آسمون شهیدا شدن نوحه خون / حی الاعزاء توی بغل گرفته علمدارشو - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت ابوالفضل علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes3

ای مهربون / برا چند شبه دیگه پیشم بمون – کربلایی وحید شکری

ای مهربون / برا چند شبه دیگه پیشم بمون – کربلایی وحید شکری

ای مهربون / برا چند شبه دیگه پیشم بمون - کربلایی وحید شکری

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زهرا علیها السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی وحید شکری

Likes5Dislikes1

سلام آقا / کتیبه ها و پرچمت سلام آقا – کربلایی محمود عیدانیان

سلام آقا / کتیبه ها و پرچمت سلام آقا – کربلایی محمود عیدانیان

سلام آقا / کتیبه ها و پرچمت سلام آقا - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: امام حسین علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes5Dislikes1

نوای رو لبهام تو خواب و تو رویام / همه جا میخونم مادرمِ زهرا – کربلایی محمود عیدانیان

نوای رو لبهام تو خواب و تو رویام / همه جا میخونم مادرمِ زهرا – کربلایی محمود عیدانیان

نوای رو لبهام تو خواب و تو رویام / همه جا میخونم مادرمِ زهرا - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت زهرا علیها السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes4Dislikes2

دستات و می بینم، افتاده توو صحرا / آروم خوابیدی، رو دامن زهرا – سید رضا نریمانی

دستات و می بینم، افتاده توو صحرا / آروم خوابیدی، رو دامن زهرا – سید رضا نریمانی

دستات و می بینم، افتاده توو صحرا / آروم خوابیدی، رو دامن زهرا - سید رضا نریمانی

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حاج قاسم سلیمانی (به یاد شهادت حاج قاسم سلیمانی)

سبک: زمینه

مداح: سید رضا نریمانی

Likes2Dislikes0

بیا مسافر غریب زهرا (س) قشنگ ترین یوسف زهرا (س) – کربلایی محمود عیدانیان

بیا مسافر غریب زهرا (س) قشنگ ترین یوسف زهرا (س) – کربلایی محمود عیدانیان

بیا مسافر غریب زهرا (س) قشنگ ترین یوسف زهرا (س) - کربلایی محمود عیدانیان

موضوع: مداحی همراه با متن

عنوان: حضرت صاحب الزمان علیه السلام

سبک: زمینه

مداح: کربلایی محمود عیدانیان

Likes0Dislikes2
صفحه 1 از 3 123 بعدی