سبز قامتدوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

نکات کلیدی قرآن کریم - سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.
صفحه 1 از 2 12 بعدی