سبز قامتشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

دانلود رایگان فوائد الصمدیه شیخ بهایی-دانلود کتب نحوی بصورت pdf

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

کتاب صمدیه

الفواید الصمدیه

موضوع: کتاب صمدیه

نویسنده: شیخ بهایی

سال نشر: ۱۳۸۷

زبان: عربی


معرفی کتاب صمدیه:

*یکی از مهمترین و موجز ترین کتابهای در علم نحو، کتاب “الفوائد الصمدیه” است که شیخ بهایی به برادر کوچکش، عبدالصمد دیکته کرده و سپس در اختیار اهل فضل قرار داده است.

این کتاب جزو کتب درسی در علم نحو و یکی از کتاب های جامع المقدمات است که پس از کتاب ارائه خوانده می شود.

*کتاب فوائد الصمدیه، کتابی است مختصر، دقیق، با عباراتی زیبا و نثری استوار و لطیف.

*شیخ بهائی این کتاب را سال ۱۰۳۰ هجری قمری تألیف کرد.

*این کتاب تشکیل شده از یک مقدمه و پنج حدیقه (بوستان) است.

*حدیقه اول:
در این حدیقه که اول کتاب است، بحث را از کلمه و کلام که موضوع علم نحو است، آغاز می کند و بعد از ذکر این که کلمه تقسیم به اسم و فعل و حرف می‌شود، اختصاصات آن‌ها را بیان می‌کند. سپس اقسام اسم و احکام و اقسام فعل را بیان می‌کند و به ذکر موارد اعراب و بنا می پردازد.

*حدیقه دوم:
در این حدیقه مصنف فقط مواردی که مختص به اسماء است، ذکر می‌کند همچون موارد معربات و مبنیات، اسماء عامل و احکام و شرایط و تقسیمات آن‌ها، موانع صرف.

*حدیقه سوم:
این حدیقه مختص به ذکر افعال و متعلقات افعال است و در آن به تقسیمات فعل پرداخته می‌شود و پس از آن حالات اعرابی فعل مضارع مورد بررسی قرار می‌گیرد و آنگاه ادوات ناصب و جازم و تأثیرات این ادوات بر فعل مضارع همچون تأثیرات زمانی و معنایی آن‌ها می‌پردازد. در ادامه به ذکر افعال مدح و ذم پرداخته و این حدیقه را با ذکر افعال قلوب و باب تنازع خاتمه می دهد.

*حدیقه چهارم:
در بوستان چهارم کتاب مسئله ای بیان شده است که ما معمولاً در کتب نحوی شاهد آن نیستیم و آن ذکر اقسام جمل و اعراب آن‌ها است. در این حدیقه مصنف بحث را با تعریف جمله آغاز می‌کند و با تقسیم جمله به اسمیه و فعلیه مثال‌هایی برای آزمایش و تقریب به ذهن آن‌ها می‌آورد. شیخ بهائی جملات را در این فصل به دو نوع بدون اعراب و جملاتی که اعراب محلی دارند تقسیم کرده و به ذکر جایگاه آن‌ها پرداخته است.
در خاتمه این حدیقه به بحثی کلی از احکام جارو مجرور و ظرف و محل اعرابی آن پرداخته می‌شود.

*حدیقه پنجم:
این بخش را مصنف اختصاص داده به ذکر مفردات در بیان معانی و تقسیمات حروف و آنچه که دارای معنای حرفی است. مانند برخی از اسما و ظروف، وی در این بخش به بیان ۲۵ قسم از مفردات می‌پردازد. در این حدیقه مصنف حروف و مفردات و موارد استعمال آن را بنابر ترتیب حروف الفبا ذکر کرده است، وی از حرف «همزه» آغاز و این حدیقه را به حرف «لم» ختم می‌کند.

*شروح صمدیه:
بر صمدیه شروح مختلفی نوشته شده است. از جمله:

*شرح کبیر سید علی خان بن احمد مدنی به نام «الحدائق الندیه فی شرح فوائد الصمدیه»
*شرح صغیر سید علی خان بن احمد مدنی به نام “الفرائد البهیه فی شرح فوائد الصمدیه”
*الکلمات العلویه فی شرح الصمدیه» نوشته محمدجواد ذهنی تهرانی.
*القواعد العربیه فی شرح الفوائد الصمدیه» نوشته علی حسینی.
*الکلام المفید” نوشته مرحوم مدرس افغانی.

به این پست امتیاز دهید.
Likes8Dislikes4
دانلود باکس
مشاهده با QR کد
نظرات و ارسال نظر