سبز قامتیکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

مطالب بسیار زیبا و بی نظیر از زبان حکیمان طب اسلام - وب سایت فرهنگی و مذهبی سبز قامت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.
صفحه 1 از 3 123 بعدی